Zrównoważona przyszłość

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA WYZNACZAJĄ KIERUNEK I SPOSÓB NASZEGO DZIAŁANIA.

Konsekwentnie minimalizujemy nasz wpływ na środowisko naturalne. Priorytetem jest redukcja wody potrzebnej do wyprodukowania jednego litra naszych napojów, recykling odpadów oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery. Wspieramy także społeczności lokalne, wszędzie tam, gdzie prowadzimy naszą działalność. 


Nasze podejście

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Angażujemy się w inicjatywy środowiskowe i społeczne, aby jak najlepiej odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata. Poznaj naszą wizję zrównoważonej przyszłości.

Nasze zobowiązania

Odpowiedzialność społeczna oraz zrównoważony rozwój stanowią nieodłączny element kultury biznesowej Coca‑Cola HBC Polska, mając wpływ na nasze decyzje i długoterminowe inwestycje w celu zapewnienia trwałej wartości. Poznaj naszą Misję Zrównoważonego Rozwoju 2025, która uwzględnia kluczowe cele środowiskowe i społeczne.

Raporty

Regularnie monitorujemy i raportujemy skuteczność naszych działań związanych z realizacją kluczowych zobowiązań, m.in. w formie Raportu Odpowiedzialności Społecznej. Sprawdź nasz wpływ na gospodarkę. Dowiedz się więcej o naszych aktywnościach.