Raporty

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Każdego roku regularnie raportujemy stopień realizacji naszych celów środowiskowych i społecznych i publikujemy je w raporcie zrównoważonego rozwoju, regularnie publikowanego od 2008 roku. 

Sposób monitorowania i raportowania danych dotyczących stopnia realizacji naszych zobowiązań zrównoważonego rozwoju jest regularnie poddawany weryfikacji przez zewnętrznych audytorów.  

Ponadto  opublikowaliśmy raport naszego wpływu społeczno-ekonomicznego systemu firm Coca-Cola w Polsce, który przedstawia nasz wkład w rozwój polskiej gospodarki oraz inwestycje podejmowane na rzecz środowiska i klimatu oraz społeczności lokalnych. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego video: