RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W naszych zakładach każdego roku we wszystkich trzech obszarach: woda, energia, opakowania stawiane są konkretne cele środowiskowe, a nasze osiągnięcia przedstawiane są w Raporcie Społecznej Odpowiedzialności Coca-Cola HBC Polska.

Od 2008 r. Publikujemy również krajowy Raport Odpowiedzialności Społecznej. Ponadto nasze zakłady produkcyjne są regularnie kontrolowane pod kątem zgodności z najwyższymi standardami The Coca-Cola Company.

W drugiej połowie 2019 roku firmy systemu Coca-Cola w Polsce opublikowały raport wpływu społeczno-ekonomicznego za 2018 rok, który ukazuje wkład Coca-Cola w rozwój polskiej gospodarki oraz działania i inwestycje podejmowane na rzecz lokalnych społeczności i środowiska.