Pracownicy i społeczeństwo

W Polsce i Krajach Bałtyckich wspieramy programy na rzecz lokalnej społeczności. Staramy się angażować w obszary, w których możemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem, a także tam, gdzie możemy być najbardziej pomocni.

Wierzymy, że razem możemy więcej, działamy dla wspólnego dobra. Naszym celem jest tworzenie wartości dodanej w społecznościach, w których działamy. Nasze inwestycje społeczne koncentrują się na kreowaniu pozytywnego wpływu na społeczeństwo oraz gospodarkę, poprawę dobrobytu społeczności, rozwój młodzieży i inicjatywy środowiskowe.


WSPÓŁPRACUJEMY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Większość naszych inicjatyw realizujemy z organizacjami pożytku publicznego. Wierzymy, że razem możemy wspierać lokalne społeczności i odpowiadać na ich kluczowe potrzeby. Tak jak w czasie pandemii COVID-19 kiedy to wolontariusze Coca-Cola HBC Polska razem z Federacją Polskich Banków Żywności brali udział w przygotowaniu i dystrybucji paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących. 

CENIMY RÓŻNORODNOŚĆ

Jako Polska i Kraje Bałtyckie tworzymy jeden zespół.  Pochodzimy z różnych krajów, mówimy innymi językami , a nasze doświadczenia różnią się.  To właśnie dzięki nim, możemy osiągać więcej. Cenimy sobie współpracę i otwarty dialog. Jako Coca-Cola HBC Polska jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności stworzonej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach której deklarujemy zakaz dyskryminacji w miejscu pracy oraz wyrażamy gotowość do zaangażowania wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych w działania do promocji polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. 

WSPIERAMY ROZWÓJ PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

Chcemy wesprzeć rozwoju miliona młodych ludzi wszędzie tam, gdzie działamy, do 2025 roku. Dlatego w 2017 roku zainicjowaliśmy program Youth Empowered (YEP) z myślą o osobach młodych, niepracujących, znajdujących się poza systemem edukacji i niepodejmujących szkoleń. Program wspiera proces włączenia zawodowego poprzez oferowanie uczestnikom narzędzi budujących ich potencjał i możliwości na rynku pracy.

JESTEŚMY WOLONTARIUSZAMI

Każdy pracownik ma możliwość zgłoszenia własnych propozycji rozwiązań ocenianych później przez specjalną komisję złożoną z niezależnych ekspertów zewnętrznych. Pracownicy mogą angażować własne rodziny, przyjaciół i przedstawicieli lokalnych społeczności i wspólnie realizować ważne dla społeczności projekty. W 2019 roku sfinansowaliśmy ponad 30 projektów wspierających m.in. bioróżnorodność, aktywizację w zakresie segregacji odpadów i recyklingu opakowań, edukację dzieci i młodzieży oraz działania aktywizujące imigrantów. Współpracujemy z naszymi dostawcami w tym zakresie.

Vector Smart Object1

ANGAŻUJEMY SIĘ NA RZECZ ŚRODOWISKA

Naszą największą ambicją jest „Świat Bez Odpadów” (World Without Waste). Aby ją osiągnąć, podejmowaliśmy zobowiązanie, że pomożemy zbierać i przetwarzać taką ilość butelek i puszek, jaka trafi od nas do konsumentów. Dążymy też do tego, aby połowa składu opakowań naszych produktów pochodziła z surowców wtórnych. Chcemy, aby Świat bez Odpadów przestał być naszym celem, a stał się rzeczywistością.