Pracownicy i społeczeństwo

Pracownicy i społeczeństwo

W Polsce i Krajach Bałtyckich wspieramy programy na rzecz lokalnej społeczności. Staramy się angażować w obszary, w których możemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem, a także tam, gdzie możemy być najbardziej pomocni.

Wierzymy, że razem możemy więcej dla wspólnego dobra. Naszym celem jest tworzenie wartości dodanej w społecznościach, w których działamy. Nasze inwestycje społeczne koncentrują się na kreowaniu pozytywnego wpływu na społeczeństwo oraz gospodarkę, poprawie jakości życia społeczności, rozwoju młodzieży i inicjowaniu projektów środowiskowych.


Teaser_our_response_covid_1166x800 Teaser_our_response_covid_1166x800

WSPÓŁPRACUJEMY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I BRANŻNOWYMI

Większość naszych inicjatyw realizujemy z organizacjami pozarządowymi i branżowymi. Wierzymy, że razem możemy wspierać lokalne społeczności i odpowiadać na ich kluczowe potrzeby. Tak jak w czasie pandemii COVID-19 kiedy to wolontariusze Coca-Cola HBC Polska razem z Federacją Polskich Banków Żywności brali udział w przygotowaniu i dystrybucji paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących. 

MicrosoftTeams-image (1) MicrosoftTeams-image (1)

CENIMY RÓŻNORODNOŚĆ

Pochodzimy z różnych krajów, mówimy innymi językami, a nasze doświadczenia różnią się.  To właśnie dzięki nim, nasz zespół może osiągać więcej. Cenimy sobie współpracę i otwarty dialog. Jako Coca-Cola HBC Polska jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, której koordynatorem w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach której deklarujemy zakaz dyskryminacji w miejscu pracy oraz wyrażamy gotowość do zaangażowania wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych w działania na rzecz promocji polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. 

Cocacola_raport_foto_edit Cocacola_raport_foto_edit

WSPIERAMY ROZWÓJ MŁODYCH

Chcemy wspierać rozwój miliona młodych ludzi wszędzie tam, gdzie działamy. Dlatego w 2017 roku, wspólnie z partnerem społecznym Fundacją Sukces Pisany Szminką, zainicjowaliśmy program Youth Empowered (YEP) z myślą o osobach, które potrzebują wsparcia w podejmowaniu decyzji o rozwoju ścieżki edukacyjnej, czy wyborze ścieżki zawodowej. Program wspiera proces wyboru zawodowego przez oferowanie różnorodnych narzędzi edukacyjnych i doradczych, tj. testy osobowościowe, szkolenia, grę mobilną, czy program mentoringowy.

Tylicz3 Tylicz3

JESTEŚMY WOLONTARIUSZAMI

Każdy pracownik ma możliwość zgłoszenia własnych propozycji rozwiązań ocenianych później przez specjalną komisję złożoną z niezależnych ekspertów zewnętrznych. Pracownicy mogą angażować własne rodziny, przyjaciół i przedstawicieli lokalnych społeczności i wspólnie realizować ważne dla społeczności projekty, także w godzinach pracy. W 2019 roku sfinansowaliśmy ponad 30 projektów wspierających m.in. bioróżnorodność, aktywizację w zakresie segregacji odpadów i recyklingu opakowań, edukację dzieci i młodzieży oraz działania aktywizujące imigrantów. Współpracujemy z naszymi dostawcami w tym zakresie.

 

Vector Smart Object1 Vector Smart Object1

ANGAŻUJEMY SIĘ NA RZECZ ŚRODOWISKA

Naszą największą ambicją jest „Świat Bez Odpadów” (World Without Waste). Aby ją osiągnąć, podejmowaliśmy zobowiązanie, że pomożemy zbierać i przetwarzać taką ilość butelek i puszek, jaka trafi od nas do konsumentów. Dążymy też do tego, aby połowa składu opakowań naszych produktów pochodziła z surowców wtórnych. Chcemy, aby Świat bez Odpadów przestał być naszym celem, a stał się rzeczywistością.

Magazyn Radzymin (1) Magazyn Radzymin (1)

CHCEMY BYĆ DOBRYM SĄSIADEM

Jesteśmy częścią lokalnego krajobrazu - z perspektywy firmy jako uczestnik życia gospodarczego, z perspektywy naszego zespołu jako członkowie społeczności. Dlatego chętnie uczestniczymy w ważnych dla nas i naszych sąsiadów wydarzeniach, ale także sami inicjujemy spotkania i wspólne akcje, dzięki którym możemy wzmacniać relacje z najbliższym otoczeniem i działać na jego rzecz.