Woda

Woda


ews ews

ODPOWIEDZIALNIE KORZYSTAMY Z ZASOBÓW WODNYCH

Przestrzegamy międzynarodowych standardów w dziedzinie ochrony zasobów wodnych. Wszystkie zakłady produkcyjne w Polsce wdrożyły europejski certyfikat systemu zarządzania zasobami wodnymi wg wytycznych European Water Stewardship (EWS). Co roku przeprowadzany jest audyt nadzoru, a w cyklu 3-letnim również audyt recertyfikujący.

_WAG5066 _WAG5066

ZMNIEJSZAMY ZUŻYCIE WODY DO PRODUKCJI

W latach 2010-2019 obniżyliśmy je z 2,04 l wody na 1 l napoju do poziomu 1,78 l. Każdy z trzech zakładów produkcyjnych Coca-Cola HBC w Polsce ma wdrożone programy ochrony zasobów wodnych. W Radzyminie zainstalowaliśmy specjalny filtr pozwalający w całości odzyskać wodę z mycia instalacji, a w zakładzie w Staniątkach przeprowadziliśmy zmiany w procesie mycia puszek – wymieniliśmy myjkę wodną na myjkę zjonizowanym powietrzem, co dało znaczące oszczędności. Odzyskujemy tam również w 75% wodę z płukania butelek PET, co pozwala zaoszczędzić 25 tys. m3 wody rocznie.

_WAG5137 _WAG5137

INNWESTUJEMY W INNOWACJE

W naszym zakładzie produkcyjnym w Radzyminie wdrożyliśmy, projekt odzysku wody z koncentratu po nanofiltracji. Wcześniej koncentrat z nanofiltracji był w całości odprowadzany do oczyszczalni ścieków. W procesie powstaje 120 tys. m3 ścieków rocznie. Nowa jednostka RO (odwrócona osmoza), na którą kierowany jest koncentrat, zapewnia 50% odzysku z tej objętości. Oznacza to oszczędność 60 tys. m3 wody rocznie.

Drop of rain with blue earth image falling on smooth water surface. Green blurred pattern in background. Drop of rain with blue earth image falling on smooth water surface. Green blurred pattern in background.

KAŻDA KROPLA SIĘ LICZY

Dzięki odpowiedzialnemu wydobywaniu wody i stosowaniu obiegu zamkniętego w Tyliczu (ponowne wykorzystanie wydobytej wody do celów procesowych, czyli np. do mycia wewnętrznego i chłodzenia maszyn) każdego dnia oszczędzamy od 50 do nawet 120 tys. litrów.