Energia i klimat

100% WYKORZYSTYWANEJ PRZEZ NAS ENERGII POCHODZI Z CERTYFIKOWANYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ

Kupujemy energię ze źródeł odnawialnych. Blisko 50 proc. energii elektrycznej wykorzystanej przez nas w 2019 roku pochodziło z odnawialnych źródeł energii.

INSTALACJA ODZYSKU CIEPŁA ZE ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

We współpracy z firmą Carrier zainstalowaliśmy w naszym zakładzie produkcyjnym pompę ciepła, której zadaniem jest pobierać ciepło ze ścieków oczyszczonych, a następnie wykorzystywać odzyskane ciepło do celów grzewczych, w tym do ogrzewania całego budynku oczyszczalni ścieków, tj. szatni pracowników magazynu, szatni pracowników oczyszczalni, sterowni oczyszczalni, laboratorium i pomieszczeń technicznych.

WYMIANA LODÓWEK

W 2019 roku przeprowadziliśmy u naszych klientów sukcesywną wymianę tych lodówek, których cykl życia dobiega końca, na modele energooszczędne. Łącznie wymienionych zostało 6587 urządzeń, co pozwoliło na redukcję zużycia energii o 12 524 376,4 MWh i zmniejszenie emisji CO2 o 9 919 306,11 kg w skali roku.