Nasze zobowiązania

Nasze zobowiązania

Zmiany klimatyczne to jeden z najpoważniejszych, ale jednocześnie najbardziej złożonych wyzwań dla Świata i według badań naukowych stanowi największe ryzyko dla naszej planety.

ZGODNIE Z NASZĄ MISJĄ 2025 DĄŻYMY DO:

 • Obniżenia bezpośredniej emisji dwutlenku węgla o 30% vs. 2017.
 • Obniżenia emisji w sklepach naszych klientów –  50% naszych lodówek w punktach sprzedaży będzie energooszczędnych.
 • tego, aby 50% całkowitej energii zużywanej w naszych zakładach będzie pochodzić ze źródeł czystych i odnawialnych.
 • tego, że 100% całkowitej energii elektrycznej używanej w naszych zakładach w UE będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych i czystych.

Woda jest podstawowym składnikiem naszych produktów, jest w centrum naszego procesu produkcyjnego i  jest niezbędna dla wzrostu produktów rolnych, które stosujemy.

ZGODNIE Z NASZĄ MISJĄ 2025 DĄŻYMY DO:

 • Zmniejszenia zużycia wody na litr napoju o 20% w zakładach zlokalizowanych na obszarach zagrożonych deficytem wody.
 • Pomocy w zagwarantowaniu dostępności wody dla wszystkich lokalnych społeczności na obszarach zagrożonych deficytem wody.

Nie chcemy tylko produkować napojów. Chcemy dokonywać realnych zmian.

ZGODNIE Z NASZĄ MISJĄ 2025 DĄŻYMY DO:

 • tego, aby 100% naszych opakowań konsumenckich będzie nadawać się do recyklingu
 • tego, aby 35% wszystkich butelek PET będzie pochodziło z materiału PET z recyklingu lub z materiałów odnawialnych
 • Pomocy w zbiórce równowartości 75% naszych opakowań, które trafiają do konsumentów

Zrównoważone pozyskiwanie naszych surowców ma duże przełożenie na nasz wpływ gospodarczy, środowiskowy i społeczny. Dlatego działania dostawców w naszym łańcuchu wartości bezpośrednio wpływa na wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju i zobowiązania naszej firmy.

ZGODNIE Z NASZĄ MISJĄ 2025 DĄŻYMY DO:

 • aby 100% głównych składników, które wykorzystujemy do produkcji, pochodziło z upraw prowadzonych wg zasad zrównoważonego rolnictwa.

Jako firma konsekwentnie obniżamy zawartość cukru i kalorii w naszych produktach, aby tworzyć dopasowaną do potrzeb naszych klientów ofertę. 

ZGODNIE Z NASZĄ MISJĄ 2025 DĄŻYMY DO:

 • Obniżenia kaloryczności o 25% na 100 ml bezalkoholowych napojów gazowanych.

Tworzenie pozytywnego wpływu społeczno-gospodarczego wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność jest celem wpisanym w każde nasze działanie.

ZGODNIE Z NASZĄ MISJĄ 2025 DĄŻYMY DO:

 • wspieranie rozwoju 1 miliona młodych wchodzących na rynek pracy, w 28 krajach, dzięki programowi #YouthEmpowered
 • tworzenia różnorodnych zespołów w taki sposób, aby 50% stanowisk kierowniczych zostało zajmowanych przez kobiety
 • zmniejszenia wskaźnika wypadków przy pracy o 50%.
2025_mission-sustainability-infographic-1 2025_mission-sustainability-infographic-1

W swojej działalności kierujemy się zasadami i wytycznymi zrównoważonego rozwoju w oparciu o:

 • Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ: cel 6. i cel 12,
 • Protokół Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas Protocol),
 • European Water Stewardship (EWS),
 • Zobowiązania UNESDA dotyczące redukcji kalorii w portfolio (Calorie Reduction Pledge),
 • Zobowiązania EU Pledge, (odpowiedzialny marketing),
 • List intencyjny na rzecz optymalizacji wartości energetycznej i składu produktów spożywczych w Polsce (poprzez sygnatariusza, tj. Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców).