Raport ESG

Raport

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzić biznes w odpowiedzialny sposób i wypełniać nasze zobowiązania z agendy zrównoważonego rozwoju. Cały czas monitorujemy nasz ekonomiczny, środowiskowy oraz społeczny wpływ, a efekty naszych dzialań regularnie raportujemy i publikujemy już od 2008 roku.


net-zero-1920 net-zero-1920

Wpływ środowiskowy

Jesteśmy świadomi naszego wpływu na środowisko i klimat.  Odpowiedzialność środowiskowa jest integralną częścią polityki naszej firmy – dokładamy wszelkich starań, aby minimalizować nasze  oddziaływanie na przyrodę i klimat oraz ograniczać wykorzystywanie zasobów naturalnych.

Kwestie środowiskowe i klimatyczne w naszej organizacji regulowane są w przez:

Strategia dojścia do neutralności emisyjnej net zero by 40

Zobowiązujemy się do osiągnięcia neutralności emisyjnej w całym łańcuchu wartości do roku 2040.

Strategia świata bez odpadów

Do 2030 roku chcemy zebrać i poddać recyklingowi ekwiwalent 100 proc. opakowań, które trafią bezpośrednio do konsumenta.

Polityka zrównoważonego rozwoju operacyjnego

Nasza polityka, zbudowana na trzech filarach, określa zasady działania dotyczące środowiska, jakości oraz BHP.

Polityka środowiskowa

Prowadzimy działania w sposób odpowiedzialny, z należytą troską, w szczególności w obszarach wpływu na środowisko naturalne oraz zrównoważonego rozwoju.

Polityka w zakresie ochrony zasobów wodnych

Dążymy do ograniczania naszego wpływu na zasoby wodne oraz wspieramy inicjatywy na rzecz ochrony tych zasobów w społecznościach, w których działamy.

44%

o tyle w Coca-HBC Polska i Kraje Bałtyckie zredukowaliśmy emisje z zakresu 1, 2 i 3 w porównaniu do 2010 roku.

52%

opakowań konsumenckich zebraliśmy i poddaliśmy recyklingowi w Polsce.

100%

zakupionej energii elektrycznej wykorzystywanej w naszych zakładach pochodzi z odnawialnych źródeł.


1920x1280_1 1920x1280_1

Wpływ na gospodarkę

System Coca-Cola w Polsce wywiera znaczący wpływ na gospodarkę kraju. 

Poprzez naszą działalność mamy bezpośredni wpływ na zatrudnienie, tworzenie wartości dodanej oraz dochody w łańcuchu wartości,  ale też pośrednio przyczyniamy się do rozwoju powiązanych z nami podmiotów oraz gospodarki jako całości.  Odprowadzając podatki i opłaty w kraju, dzięki naszej działalności wspieramy rozwój infrastruktury i usług publicznych.


1920x1280_2 1920x1280_2

Wpływ społeczny

System firm Coca-Cola w Polsce i krajach bałtyckich zatrudnia ponad 1800 pracowników.

Każdy etat w spółkach tej kultowej marki stwarza ponad 5 stanowisk w pokrewnych sektorach, m.in. transporcie, cukrownictwie, rolnictwie i handlu. To razem niemal 10 tys. miejsc pracy.

Uczestniczymy w życiu społecznym angażując się i wspierając ważne dla społeczeństwa tematy. Choć Coca-Cola to marka globalna, to chcemy być „dobrym sąsiadem”, dlatego wszędzie tam, gdzie działają nasze zakłady – działamy na rzecz dobra wspólnego razem z lokalnymi społecznościami.

55%

stanowisk w zarządzie Coca-Cola HBC i Kraje Bałtyckie zajmowały kobiety w 2022 roku.

200000

młodych skorzystało do tej pory z narzędzi programu #Youth Empowered rozwijających kompetencje istotne z perspektywy rynku pracy

12%

blisko 12 % naszych pracowników regularnie angażuje się w działania w ramach wolontariatu pracowniczego.

CCH - 24/7 teaser image CCH - 24/7 teaser image

ZOBACZ NASZE RAPORTY

Publikacje raportów zrównoważonego rozwoju z poprzednich lat: