Raport Zrównoważonego Rozwoju

Raport

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzić biznes w odpowiedzialny sposób i wypełniać zobowiązania zrównoważonego rozwoju. Nasz wpływ ekonomiczny, środowiskowy oraz społeczny systematycznie monitorujemy, raportujemy i publikujemy regularnie od 2008 roku, w corocznym raporcie zrównoważonego rozwoju. 


wplyw-srodowiskowy-2732x1964 wplyw-srodowiskowy-2732x1964

Wpływ środowiskowy

Jesteśmy świadomi naszego wpływu na środowisko naturalne.  Odpowiedzialność środowiskowa jest integralną częścią polityki naszej firmy – dokładamy wszelkich starań, aby minimalizować nasze  oddziaływanie na przyrodę i ograniczać wykorzystywanie zasobów naturalnych.

Kwestie środowiskowe w naszej organizacji regulowane są w przez:

Polityka zrównoważonego rozwoju operacyjnego

Nasza polityka, zbudowana na trzech filarach, określa zasady działania dotyczące środowiska, jakości oraz BHP.

Polityka środowiskowa

Prowadzimy działania w sposób odpowiedzialny, z należytą troską, w szczególności w obszarach wpływu na środowisko naturalne oraz zrównoważonego rozwoju.

Polityka w zakresie ochrony zasobów wodnych

Dążymy do ograniczania naszego wpływu na zasoby wodne oraz wspieramy inicjatywy na rzecz ochrony tych zasobów w społecznościach, w których działamy.

99.9%

o tyle zredukowaliśmy emisje pośrednie CO2 w stosunku do roku 2019.

50%

naszych butelek PET, które trafiły bezpośrednio do konsumentów zostało zebranych i poddanych recyklingowi.

100%

energii elektrycznej wykorzystanej przez nas w 2020 roku pochodziło ze źródeł odnawialnych.


wplyw-ekonomiczny-2732x1964 wplyw-ekonomiczny-2732x1964

Wpływ na gospodarkę

System Coca-Cola w Polsce wywiera znaczący wpływ na gospodarkę kraju. 

Poprzez naszą działalność mamy bezpośredni wpływ na zatrudnienie, tworzenie wartości dodanej oraz dochody w łańcuchu wartości,  ale też pośrednio przyczyniamy się do rozwoju powiązanych z nami podmiotów oraz gospodarki jako całości.  Odprowadzając podatki i opłaty w kraju, dzięki naszej działalności wspieramy rozwój infrastruktury i usług publicznych.


wplyw-spoleczny-2732x1964 wplyw-spoleczny-2732x1964

Wpływ społeczny

System Coca-Cola w Polsce zatrudnia blisko dwa tysiące pracowników. Naszą działalnością biznesową wspieramy również ponad 12,6 tysiąca miejsc pracy w innych firmach w całym kraju - dzięki jednemu stanowisku pracy w spółkach systemu Coca-Cola powstaje prawie 6 stanowisk pracy w rożnych branżach w Polsce, m.in. w transporcie, cukrownictwie, rolnictwie i handlu.

Uczestniczymy w życiu społecznym angażując się i wspierając ważne dla społeczeństwa tematy. Choć Coca-Cola to marka globalna, to chcemy być „dobrym sąsiadem”, dlatego wszędzie tam, gdzie działają nasze zakłady – działamy na rzecz dobra wspólnego razem z lokalnymi społecznościami.

42%

stanowisk w zarządzie Coca-Cola HBC i Kraje Bałtyckie zajmują kobiety.

100.000

młodych skorzystało do tej pory z narzędzi programu #Youth Empowered rozwijających kompetencje istotne z perspektywy rynku pracy

2.8mln zł

wyniosła wartość wsparcia dla lekarzy, medyków i pracowników służb na pierwszej linii walki z pandemią, którzy swoim oddaniem i profesjonalną pomocą dbali o zdrowie wszystkich obywateli.

CCH - 24/7 teaser image CCH - 24/7 teaser image

NASZE RAPORTY

 

ZOBACZ NASZE RAPORTY

Publikacje raportów zrównoważonego rozwoju z poprzednich lat: