Raport Zrównoważonego Rozwoju

Raport

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzić biznes w odpowiedzialny sposób i wypełniać zobowiązania zrównoważonego rozwoju. Nasz wpływ ekonomiczny, środowiskowy oraz społeczny systematycznie monitorujemy, raportujemy i publikujemy regularnie od 2008 roku, w corocznym raporcie zrównoważonego rozwoju. 


net-zero-1920 net-zero-1920

Wpływ środowiskowy

Jesteśmy świadomi naszego wpływu na środowisko i klimat.  Odpowiedzialność środowiskowa jest integralną częścią polityki naszej firmy – dokładamy wszelkich starań, aby minimalizować nasze  oddziaływanie na przyrodę i klimat oraz ograniczać wykorzystywanie zasobów naturalnych.

Kwestie środowiskowe i klimatyczne w naszej organizacji regulowane są w przez:

Strategia dojścia do neutralności emisyjnej net zero by 40

Zobowiązujemy się do osiągnięcia neutralności emisyjnej w całym łańcuchu wartości do roku 2040.

Strategia świata bez odpadów

Do 2030 roku chcemy zebrać i poddać recyklingowi ekwiwalent 100 proc. opakowań, które trafią bezpośrednio do konsumenta.

Polityka zrównoważonego rozwoju operacyjnego

Nasza polityka, zbudowana na trzech filarach, określa zasady działania dotyczące środowiska, jakości oraz BHP.

Polityka środowiskowa

Prowadzimy działania w sposób odpowiedzialny, z należytą troską, w szczególności w obszarach wpływu na środowisko naturalne oraz zrównoważonego rozwoju.

Polityka w zakresie ochrony zasobów wodnych

Dążymy do ograniczania naszego wpływu na zasoby wodne oraz wspieramy inicjatywy na rzecz ochrony tych zasobów w społecznościach, w których działamy.

44%

o tyle zredukowaliśmy nasze emisje w łańcuchu wartości w ostatniej dekadzie.

50%

naszych butelek PET, które trafiły bezpośrednio do konsumentów zostało zebranych i poddanych recyklingowi.

100%

zakupionej energii elektrycznej wykorzystywanej w naszych zakładach pochodzi ze źródeł odnawialnych.


wplyw-ekonomiczny-2732x1964 wplyw-ekonomiczny-2732x1964

Wpływ na gospodarkę

System Coca-Cola w Polsce wywiera znaczący wpływ na gospodarkę kraju. 

Poprzez naszą działalność mamy bezpośredni wpływ na zatrudnienie, tworzenie wartości dodanej oraz dochody w łańcuchu wartości,  ale też pośrednio przyczyniamy się do rozwoju powiązanych z nami podmiotów oraz gospodarki jako całości.  Odprowadzając podatki i opłaty w kraju, dzięki naszej działalności wspieramy rozwój infrastruktury i usług publicznych.


YE_12 (1) YE_12 (1)

Wpływ społeczny

System firm Coca-Cola w Polsce zatrudnia blisko 1770 pracowników. Naszą działalnością biznesową wspieramy ponad 10000 miejsc pracy w innych firmach w całym kraju. Dzięki jednemu stanowisku pracy w spółkach Coca-Cola wspieramy ponad 5 stanowisk w innych branżach w Polsce, m.in. transporcie, cukrownictwie, rolnictwie i handlu.

Uczestniczymy w życiu społecznym angażując się i wspierając ważne dla społeczeństwa tematy. Choć Coca-Cola to marka globalna, to chcemy być „dobrym sąsiadem”, dlatego wszędzie tam, gdzie działają nasze zakłady – działamy na rzecz dobra wspólnego razem z lokalnymi społecznościami.

44%

stanowisk w zarządzie Coca-Cola HBC i Kraje Bałtyckie zajmują kobiety.

120.000

młodych skorzystało do tej pory z narzędzi programu #Youth Empowered rozwijających kompetencje istotne z perspektywy rynku pracy

10%

naszych pracowników regularnie angażuje się w działania w ramach wolontariatu pracowniczego.

CCH - 24/7 teaser image CCH - 24/7 teaser image

NASZE RAPORTY

 

ZOBACZ NASZE RAPORTY

Publikacje raportów zrównoważonego rozwoju z poprzednich lat: