Zbiórka

Zbiórka

Zbieramy. Przetwarzamy. Dajemy butelkom nowe życie.

Pracujemy nad rozwiązaniami zgodnymi z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego, czyli mającymi na celu wdrożenie zamkniętego obie­gu opakowań bez szkody dla środowiska. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu, do 2025 roku butelki Coca‑Cola będą w 100 procentach nadawały się do recyklingu, co pozwoli wyeliminować problem odpadów opakowaniowych. W Polsce cel ten został już osiągnięty.

100%

naszych opakowań nadaje się do recyklingu

59%

butelek w Polsce zostało zebranych i poddanych recyklingowi w 2019 roku

800x600_1 800x600_1

AKCJA „DZIAŁAJ Z IMPETEM”

„Działaj z ImPETem”, to akcja prowadzona wspólnie z trzema innymi wiodącymi producentami napojów, w ramach której zwiększona została zbiórka i recykling opakowań PET w całej Polsce. W 2018 roku akcja objęła 1000 gmin, które stanowią 40 procent terytorium Polski i zaangażowało się w nią 120 firm zarządzających odpadami. Dzięki tej akcji zebraliśmy oraz poddaliśmy recyklingowi dodatkowe 6800 ton butelek PET, dzięki czemu zbiórka i recykling naszych opakowań plastikowych potroiła się w porównaniu z rokiem poprzednim.