Współpraca z organizacjami

Fundacja Instytut Wolontariat Pracowniczy

Instytut Wolontariatu Pracowniczego Instytut Wolontariatu Pracowniczego

Fundacja jest wiodącą organizacją w Polsce działającą na rzecz tworzenia społecznej przestrzeni organizacji przyszłości. Założona w 2012 roku, dziś jest niekwestionowanym liderem i ekspertem w rozwijaniu społecznej odpowiedzialności w działaniu. Wspiera tych, którzy chcą tworzyć odpowiedzialny biznes i działają zgodnie w myśl idei zrównoważonego rozwoju.

Do tej pory Instytut Wolontariat Pracowniczy zaangażował się w 175 projektów. Aktywności propagujących inicjatywy społeczne, ekologiczne i przedsiębiorcze. Fundacja działa również na rzecz włączenia na rynek pracy osób wykluczonych społecznie i zawodowo. Przyłącza się do inicjatyw edukacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.