HISTORIA MOJRY: ZDOBYWANIE NOWEJ WIEDZY NA KAŻDYM KROKU

Nasi ludzie

HISTORIA MOJRY: ZDOBYWANIE NOWEJ WIEDZY NA KAŻDYM KROKU

Głównym powodem, dla którego dołączyłam do firmy Coca‑Cola Hellenic Bottling Company (CCHBC) jako uczestnik programu menedżerskiego, była chęć nauki.

Zdobywanie wiedzy stanowiło moją główną ambicję, ponieważ byłam na progu swojej kariery zawodowej i cieszyło mnie to, że – podobnie jak pozostali uczestnicy programu – zostałam wybrana do udziału w nim ze względu na moją chęć uczenia się oraz stawiania czoła wyzwaniom.

Pracę w CCHBC rozpoczęłam dwa lata temu jako uczestnik programu menedżerskiego, a teraz zajmuję stanowisko specjalisty ds. pozyskiwania i rozpoznawania talentów (Talent Acquisition & Identification Specialist) w CCHBC Adria. Pracownicy CCHBC uczą się średnio pięć razy szybciej niż pracownicy innych firm. W bardzo krótkim czasie zdobyłam ogromną wiedzę z dziedziny zarządzania, marketingu, sprzedaży i HR. Studiowałam psychologię i nie pracowałam wcześniej w środowisku korporacyjnym, dlatego musiałam się sporo nauczyć, ale byłam pod wrażeniem relacji łączących moich współpracowników. Nie spodziewałam się, że coś takiego może mieć miejsce w firmie tej wielkości.


Mojra_Dautovic

Właśnie te więzi międzyludzkie są powodem, dla którego CCHBC nie jest typową korporacją. Stosunki, które tu panują, dużo bardziej przypominają relacje rodzinne.

Mojra Dautović Specjalistka ds. pozyskiwania i rozpoznawania talentów, Chorwacja

Wyróżnia nas wysoki poziom profesjonalizmu oraz potrzeba dążenia do doskonałości, ale jednocześnie jesteśmy przyjaźni i bezpośredni. To połączenie dynamicznego podejścia nastawionego na wyniki z otwartością jest dla mnie niezwykle interesujące.

Gdy zaczynałam pracę, wydawało mi się, że uczenie się ma miejsce głównie w ramach formalnych szkoleń, ale szybko okazało się, że w przypadku programu menedżerskiego większość wiedzy zdobywa się dzięki nowym doświadczeniom lub szkoleniom stanowiskowym. W ten sposób uczymy się dużo szybciej – zwyczajnie podejmujemy kolejne próby i wykorzystujemy przyswojoną wiedzę w praktyce. To, że młodzi ludzie otrzymują tak cenną szansę rozwoju i doświadczania nowych rzeczy, stanowi jeden z kluczowych atutów firmy CCHBC. Nawet jeśli nie awansujesz i przez dłuższy czas zajmujesz to samo stanowisko, nadal się uczysz. Każdy projekt to nowa wiedza. Aby odnieść sukces w tego typu środowisku, trzeba koniecznie być osobą otwartą i gotową przyswajać wszelkiego rodzaju informacje, nie tylko te wymagane w przypadku danej funkcji. Interdyscyplinarny charakter naszej działalności tworzy wiele różnych możliwości.

Wyłącznie od Ciebie zależy, czy z nich skorzystasz, ale jedno jest pewne – możesz liczyć na wsparcie swoich współpracowników. W CCHBC pracujemy razem, aby osiągać wspólne cele, dlatego spostrzeżenia i opinie każdego z nas są brane pod uwagę. Praca zespołowa odgrywa w naszej firmie niezwykle istotną rolę. Nacisk na współpracę ma charakter raczej nieformalny, ale jest mocno powiązany z jasno określonymi celami, które są wspólne dla wszystkich.

To z kolei oznacza, że środowisko, z jakiego wywodzi się dana osoba, nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia komunikacji lub sposobu, w jaki postrzegają ją inni. Tutaj ludzie naprawdę słuchają. Chcą poznać Twoje pomysły, niezależnie od tego, jakie zajmujesz stanowisko. Bardzo mi się podoba taka kultura organizacyjna, ponieważ praca w CCHBC każdego dnia daje możliwość wywierania wpływu na otoczenie. Mogę na przykład wpływać na zasoby ludzkie, dając innym przykład swoim postępowaniem, zasadami, którymi się kieruję, moim sposobem komunikacji oraz chęcią pomocy. Osobiście wierzę w to, że nawet niewielka rzecz potrafi mieć ogromne znaczenie – takie podejście jest w CCHBC silnie zakorzenione.

Wszyscy staramy się wywierać wpływ na otoczenie i dokonywać zmian na lepsze.

Patrzymy zawsze w przyszłość, nigdy wstecz. Jestem z tego bardzo dumna i z niecierpliwością czekam na to, co przede mną!