Informacje prasowe

Coca-Cola kolejny rok z rzędu wyróżniona za działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu

Po raz osiemnasty Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Jest to największy w kraju przegląd działań CSR, w edycji za 2019 znalazło się aż 1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm.

 W tym roku aż 25 inicjatyw Coca‑Cola HBC Polska z obszaru rozwoju pracowników, środowiska i zaangażowania społecznego zostało uznanych jako godne do naśladowania dla biznesu.

Z zakresu praktyk pracowniczych Coca‑Cola HBC Polska została wyróżniona za działania mające na celu min.:

  • poprawę bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy – konkurs „Weź ryzyko w swoje ręce – Twój pomysł na bezpieczeństwo”,
  • wolontariat pracowniczy – sprzątnie świata, #biegami zbieram – promocja ploggingu wśród lokalnych społeczności.

W kategorii środowisko Coca‑Cola HBC Polska zyskała uznanie w praktykach związanych z:

  • edukacją ekologiczną – organizacja warsztatów „World Without Waste” na temat odpadów i ich prawidłowej segregacji, kampania związana ze Światowym Dniem Wody,
  • stworzeniem programów prośrodowiskowych – organizacja Dnia dla Środowiska pn. „Jak ryba w wodzie”,
  • recyclingiem – innowacyjna technologia opakowania KeelClip™, kampania „World Without Waste” /cel: zebranie i poddanie recyklingowi ekwiwalent opakowań ilości odpowiadającej liczbie sprzedanych napojów,
  • zrównoważonym transportem – akcja „Razem dla Środowiska”.

Coca‑Cola HBC Polska wyróżniono także za praktyki związane z zaangażowaniem społecznym i rozwojem społeczności lokalnej:

  • marketing zaangażowany społecznie – wsparcie start-upu EcoBean, który opracował technologię przetwarzania odpadów z fusów kawy na brykiet opałowy oraz do grilla,
  • tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji – długofalowy program Youth Empowered Program YEP włączenia zawodowego młodych,
  • współpraca z uczelniami – cykl spotkań na warszawskich uczelniach RedStorm – Leader Talks z członkami zarządu Coca‑Cola HBC Polska.

Rok 2019 można uznać za rok środowiska naturalnego, a najnowsza edycja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” potwierdza tę tezę. Odnotowaliśmy wyraźny wzrost liczby praktyk w obszarze „środowisko”, mimo wprowadzenia ograniczenia w zgłaszaniu nowych działań do raportu. Firmy postawiły na rozwiązania prośrodowiskowe, bo też dla szerokiego grona interesariuszy stał się to wręcz kluczowy temat. To pozytywna zmiana, która wierzymy, że będzie kontynuowana przez firmy.

Marzena Strzelczak Dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Szczegółowe informacje odnośnie wszystkich praktyk odpowiedzialnych społecznie realizowanych w 2019 roku przez Coca‑Cola HBC Polska i nie tylko można znaleźć w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.