Aktualności

Coca-Cola HBC uznana za najbardziej zrównoważoną firmę napojową na świecie

Międzynarodowa agencja ratingowa S&P Global opublikowała "Sustainability Yearbook 2024" - ranking firm dbających o zrównoważony rozwój, które zostały poddane ocenie aż w 50 kategoriach. Najlepsze 10% z nich tworzy "Dow Jones Sustainability Index" (DJSI), w którym Coca-Cola HBC już trzynasty rok z rzędu znalazła się w czołówce branży, a po raz siódmy zajęła pierwsze miejsce, zyskując tytuł Najbardziej zrównoważonej firmy napojowej na świecie. To efekt konsekwentnie realizowanych działań Coca-Cola HBC w ramach Misji Zrównoważonego Rozwoju.

DJSI DJSI

Indeks Zrównoważonego Rozwoju Dow Jones ocenia największe podmioty notowane na giełdzie pod względem aspektów pozafinansowych, takich jak transparentność, ład korporacyjny, relacje z interesariuszami oraz działania prośrodowiskowe. Spośród 9400 firm z 62 różnych branż, tylko jeden procent osiągnął tak wysokie oceny, jak Coca-Cola HBC.  Oznacza to, że organizacja jest w czołówce nie tylko w kategorii producentów napojów, ale także wśród wszystkich przedsiębiorstw uwzględnionych w rankingu.

Firma znalazła się także na niedawno opublikowanej liście producentów docenionych przez Carbon Disclosure Project. To organizacja non-profit, która prowadzi globalny system oceny poziomu emisji gazów cieplarnianych oraz strategii dotyczących zmian klimatycznych. Przyporządkowuje im notę od A do D, przy czym A to wynik najwyższy. Coca-Cola HBC została doceniona za zaangażowanie w przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochronę zasobów wodnych oraz raportowanie swoich inicjatyw m.in. publikując roczne sprawozdania korporacyjne czy informacje na temat wpływu społecznego i środowiskowego oraz innych istotnych aspektów biznesu. Dołącza tym samym do ekskluzywnego grona firm, które uzyskały podwójną ocenę „A”.

To wynik naszej jasnej wizji i celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, naszego odważnego i przedsiębiorczego podejścia oraz silnego przekonania, że odpowiedzialny biznes naprawdę napędza wzrost i przynosi wartość firmie. Nieustanne inwestycje w technologie, innowacje, partnerstwa i gotowość do próbowania nowych rzeczy pomagają także kształtować naszą ścieżkę zrównoważonego rozwoju 

Zoran Bogdanovic Dyrektor Generalny Coca-Cola HBC

Coca-Cola HBC w Polsce i krajach bałtyckich pełni ważną rolę w realizacji globalnych zobowiązań, od 16 lat przedstawiając ich efekty w corocznych raportach ESG. Dotyczą one m.in. strategii Net Zero, w ramach której do 2040 roku firma zamierza stać się neutralna klimatycznie. Od 2010 roku Coca-Cola Polska i Kraje Bałtyckie zredukowała poziom emisji CO2 o 44%. Było to możliwe m.in dzięki zmianach w opakowaniach oraz zmniejszeniu śladu generowanego w takich obszarach jak flota czy urządzenia chłodnicze. Firma inwestuje w auta hybrydowe oraz elektryczne, a także konsekwentnie wymienia lodówki w punktach sprzedaży na niskoemisyjne, co zaowocowało redukcją emisji CO2 o ponad 63% w ciągu ostatnich pięciu lat.