Aktualności

Srebrny Listek CSR Tygodnika POLITYKA dla Coca Cola HBC Polska

Coca‑Cola HBC Polska została wyróżniona Srebrnym Listkiem CSR Polityki. Ponadto program „Youth Empowered – Możesz więcej niż myślisz!” został uznany za wyróżniającą się praktykę służącą realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Listki CSR Polityki otrzymują firmy, które podejmują wyjątkowe i wartościowe działania w obszarze odpowiedzialności biznesu.

Srebrny Listek CSR dla Coca‑Cola HBC Polska

Coca‑Cola HBC Polska znalazła się w zaszczytnym gronie organizacji wyróżnionych przez Tygodnik POLITYKA oraz Deloitte, które najbardziej efektywnie realizują wytyczne normy ISO 26000, tj. wystandaryzowane zasady odpowiedzialności organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań jako społeczeństwo i środowisko. Do tego, firmy oceniane są pod kątem wypełnienia przede wszystkim trzech celów: Edukacja na wysokim poziomie; Eliminacja nierówności; Zrównoważone miasta i społeczności.

Bardzo się cieszymy, że nasze działania zostały wyróżnione tym prestiżowym wyróżnieniem. 

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna jest głęboko zakorzeniony w kulturze organizacyjnej Coca‑Cola HBC Polska . Co więcej, stawiamy sobie ambitne cele do zrealizowania w tym obszarze, które konsekwentnie wdrażamy w życie. Tym bardziej ważne jest dla nas, że nasze praktyki są doceniane przez naszych interesariuszy i niezależnych ekspertów.

Krzysztofa Bełz Kierownik ds. relacji zewnętrznych i CSR

Firma została również wyróżniona za uruchomiony w 2017 r. program „Youth Empowered - Możesz więcej niż myślisz”, który ma na celu wsparcie młodych ludzi w wieku 18-30 lat, w ich aktywizacji na rynku pracy. Poprzez szkolenia online, warsztaty z doradztwa zawodowego, a także mentoring, program wspiera budowanie kluczowych umiejętności życiowych i biznesowych, istotnych na dzisiejszym rynku pracy.

Zestawienie Listki CSR Polityki organizowane jest już po raz siódmy przez Tygodnik POLITYKA przy współpracy merytorycznej firmy doradczej Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W VII edycji Listków CSR wzięło udział 115 firm